Medlemskontingent 2023

Medlemskontingenten følger kalenderåret.

Beløpet innbetales til vår konto i SpareBank 1 Nord-Norge kontonummer: 4930.12.77961
Kontingenten skal være merket med navn på barnet slik at det er lett for oss å se hvem som har betalt.

NB: Nye medlemmer må opprette profil på “Min Idrett” – http://minidrett.nif.no, og registrere medlemsskap i Kirkenes Atletklubb. Dette er helt gratis, og er nødvendig for å få dere inn i medlemsregisteret.


Kontingentsatser 2023

Familie:            kr. 1000,-
Enkeltutøver:   kr 700,-
Støttemedlem: kr 100,-


Kontingent dekker ikke lisens.

Lisens for utøvere som er med på stevner kommer utenom. Denne betales av hver enkelt på “Min Idrett” – http://minidrett.nif.no. Denne følger også kalenderåret. Les også mer på http://www.bryting.no/forbundet/hvordan-betale-lisens/. Snakk med treneren eller oss, om dere er usikre på dette.