Medlemskontigent 2019

Innbetalingen må merkes med navn på hvem kontigenten gjelder. Beløpet innbetales til vår konto i SpareBank 1 Nord-Norge kontonummer: 4930.12.77961

Familie:            kr. 800,-

Enkeltutøver:   kr 600,-

Støttemedlem: kr 200,-

Kontigenten dekker ikke lisens. Lisens må betales for medlemmer som skal delta på stevner. For å løse lisenser gå inn på Norges Bryteforbund. Se link under.

http://www.bryting.no/Sider/bryting.aspx