Medlemskontigent

Medlemskontigent 2013-2014 sesongen.

Familie:            kr. 800,-

Enkeltutøver:   kr 600,-

Støttemedlem: kr 200,-

Innbetalingen må merkes med navn på hvem kontigenten gjelder. Beløpet innbetales til vår konto i DNB i Kirkenes, kontonummer: 7595.05.09201
(Nye medlemmer som starter etter nyåret betaler halv kontigent)

Kontigenten dekker ikke lisens. Lisens må betales for medlemmer som skal delta på stevner. For å løse lisenser gå inn på Norges Bryteforbund. Se link under.

http://www.bryting.no/Sider/bryting.aspx