Styret


Styret i Kirkenes Atletklubb 2021-2022

Leder
Nestleder
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem

Per Jørgen Høier Kjølaas
Jonas Wessel
Per Jørgen Høier Kjølaas
Glenn Arne Grahn
Bjørn Nilsen


Valgkomitè

Kaare Ramberg
1 Styremedlem
1 Vara


Revisor

Kaare Ramberg
Brede Sæther