Styret


Styret i Kirkenes Atletklubb 2019-2020

Leder
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1. Varamedlem
2. Varamedlem
3. Varamedlem

Bjørn Nilsen – 906 74 114
Bjørn Nilsen (midlertidig)
Ann Sølvi Gakko
Sergey Kozhoukhov
Vegar Olsen
Andreas Saga Romsdal
Stian Rønning
Rune Bakken Larsen
Per J. H. Kjølaas


Valgkomitè

Willy Bangsund
Are Olaussen
Camilla Sørhuus Hansen


Revisor

Kaare Ramberg
Brede Sæther