Styret


Styret i Kirkenes Atletklubb 2021-2022

Leder
Nestleder
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
1. Varamedlem
2. Varamedlem

Bjørn Nilsen – 906 74 114
Tomas Hesenget Strand
Per J. H. Kjølaas
Jonas Wessel
Lise Malene Zachariassen
Willy Bangsund
Hallbjørg Wartiainen


Valgkomitè

Kaare Ramberg
1 Styremedlem
1 Vara


Revisor

Kaare Ramberg
Brede Sæther