Styret


Styret i Kirkenes Atletklubb 2019-2020

Leder
Styremedlem/kasserer
Styremedlem
Styremedlem
1. Varamedlem
2. Varamedlem

Bjørn Nilsen – 906 74 114
Per J. H. Kjølaas
Sergey Kozhoukhov
Are Olaussen
Tomas Hesenget Strand
Willy Bangsund


Valgkomitè

Hallbjørg Wartiainen
Kaare Ramberg
1 Styremedlem
1 Vara


Revisor

Kaare Ramberg
Brede Sæther